Családi Bölcsőde áraink:

Személyi térítési díj:

2 egész napos szolgáltatás esetén: 41.000.- Ft/hó

3 egész napos szolgáltatás esetén: 57.000.-Ft/hó

5 fél napos szolgáltatás esetén: 76.000.-Ft/hó

5 egész napos szolgáltatás esetén: 92.000.-Ft/hó

A szolgáltatás havidíja a mindenkori intézményi térítési díj napi összegének szorzata az aktuális hónap (szülő által választott) gondozási napjainak számával.
A személyi térítési díj megállapítása az „5. melléklet a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelethez” nevű dokumentum szerint történik.