Szakmai munkáink

GINOP-5.1.7-17-2019-00341

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2019-00341
A szerződött támogatás összege: 43 261 988 Ft
A projekt tartalmának bemutatása:
Szülők Háza Győr Szíve Családi Központ fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Központban nyújtott szolgáltatásokat továbbfejlesztve kívánjuk kialakítani a társadalmi vállalkozás alapját, melyhez a szükséges forrást a jelen pályázat keretében igényelhető támogatással kívánjuk fedezni.
Célunk:
1) hozzájárulás a kisgyermeket nevelő szülők munka világába történő visszavezetéséhez a gyermekfelügyeleti szolgáltatás bővítésével;
2) a kisgyermeket nevelő szülők elszigetelődésének csökkentése közösségi tér kialakításával, programok szervezésével;
3) munkalehetőség teremtése hátrányos helyzetűek számára.

EFOP-1.2.9.-17/1-2017-00091

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9.-17/1-2017-00091
A projektet megvalósító konzorcium: Kommunió Alapítvány, Szülők Háza Alapítvány, Család és Gyermekjólléti Központ Győr
A szerződött támogatás összege: 200 millió Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A „Szülők Háza Alapítvány Nő-Köz-Pont létrehozása Győrben” című projekt szakmai tervét a Kommunió Alapítvány mint konzorciumvezető mentorálasával a Szülők Háza Alapítvány, valamint a GyMJV Család és Gyermekjóléti Központ mint konzorciumtagok készítették. E projekttel a tagok célja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek – elsősorban a nők –, valamint a szülésből visszatérő nők munkaerőpiacra jutásának elősegítése. Ezáltal közvetve is pozitívan hatva a környezetükre, mivel a munkához jutással növekszik a családok anyagi biztonsága, a szülők önbecsülése, mentálhigiénés helyzete, mely a gyermekek, a jövő generációjának lelki fejlődésére is pozitívan hat.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.január 31. 

KEOP 6.1.0/B

KEOP 6.1.0/B – A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) pályázaton részvétel.

A pályázat célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával.

A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és jobb hozzáférés biztosítása a fenntarthatóság tanulásának nem iskolai formáihoz. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti hatásait.

Kezdődjön a nyár a környezettudatosság jegyében

 

Alapítványunk a Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesülettel együttműködve megvalósítóként részt vett a „Specifikus környezettudatosság a Bakony szívében” című pályázaton, ahol 2013-ban a zirci térségben a környezettudatos életmód bemutatása, a környezettudatos viselkedésmód népszerűsítése és elterjesztése a cél, elsősorban a gyermekek körében, akik a jövő generációját képviselik.

Pályázati tanácsadás

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye részére pályázati tanácsadást végeztünk 2011-ben.